Je zoekresultaten

Hoe werkt OZB hier op Curaçao?

by Aida Moret on maart 13, 2024
Hoe werkt OZB hier op Curaçao?
Comments:0

De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een jaarlijkse belasting die wordt opgelegd op basis van de waarde van onroerend goed op Curaçao. Dit kan zowel onbebouwd land als bebouwd eigendom zoals een huis of winkel omvatten.

Als je bijvoorbeeld een huis huurt op grond van een particuliere eigenaar, betaalt de eigenaar van de grond de OZB. Maar als je huurt van de overheid van Curaçao, betaal je OZB op basis van de waarde van het gebouw, niet op basis van de grond.

Je bent belastingplichtig voor de OZB als je eigenaar bent van onroerend goed, er bezit van hebt, of een beperkt recht erop hebt, zoals erfpacht of vruchtgebruik. Als meerdere mensen een recht op een onroerend goed hebben, kan een van hen namens de anderen aangifte doen.

De OZB wordt geheven over vijfjarige tijdvakken, waarbij de belasting wordt vastgesteld aan het begin van elk tijdvak op basis van de waarde van het onroerend goed.

Het tarief van de OZB is progressief en varieert afhankelijk van de waarde van de woning. Als je het niet eens bent met de vastgestelde waarde, kun je bezwaar maken bij de belastingdienst.

Je moet argumenten geven waarom je denkt dat de waarde niet klopt, en eventueel bewijs leveren om je standpunt te ondersteunen.

Er zijn vrijstellingen van de OZB voor bepaalde categorieën van onroerend goed, zoals kerken, ziekenhuizen en sportterreinen. Als je eigenaar wordt van onroerend goed of als er iets verandert in de eigendomssituatie, zoals de bouw van een huis, moet je binnen twee maanden aangifte doen bij de belastingdienst.

Het doen van aangifte is informeel, maar vereist wel enkele essentiële gegevens, zoals je naam, adres, en de geschatte waarde van het onroerend goed.

Als je geen aangifte doet of als deze onvolledig of onjuist is, kan de belastingdienst een boete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 100% van het verschuldigde bedrag.

Dit is een samenvatting van de OZB-regeling op Curaçao, gebaseerd op de lokale belastingwetgeving en procedures. Voor specifieke vragen of actuele informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst of andere bevoegde instanties.

Deel

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Vergelijk